Vehbi Vakkasoðlu Rüzgarý
Gnderen dadas-kardes - Aralk 11 2010 23:00:00

Bölgemizde ve Bünyemizde olan 4 ilimizde Vehbi Vakkasoðlu konferansý düzenlendi


Haber Metni
news: vakkasoglu.JPGBölgemizde ve Bünyemizde olan 4 ilimizde Vehbi Vakkasoðlu konferansý düzenlendi katýlýmýn yoðun olduðu konferanlarda Hocamýz Aile Koca Eþ iliþkileri ve Çocuk eðitimi hakkýnda çok önemli acýklamalar yaptý. Aile sevgisi Anne Baba sevgisi birbirlerine önem vermenim gerekliliði bayanlar için 3 Z erkekler için 3S formülüyle acýkladý (Zarefet, Ziyafet, Ziyaret ve Sevgi, Sabýr, Sadakat). Anne ve Babanýn örnek olmalarý gerektigini Çocuklar Anne ve Babanýn aynasýdýr diyerek vurguladý. Çocuklara iyi bir gelecek býrakmanýn en önemli þartý iyi bir eðitim olduðunu acýkladý.

Haberle ilgili video ve Resimler eklenecektir.